MARTE A. PAULSEN

Fysioterapeut

Som fysioterapeut er min kompetanse å hjelpe deg med muskel- og skjelettplager. Jeg legger mye vekt på trening og aktive tiltak i behandling, hvor jeg setter god dialog og en grundig undersøkelse høyt i min vurdering.
Jeg har stort fokus på å lære pasientene om deres plager, og hvordan de også selv kan bidra til bedre funksjon og mindre smerte. Jeg vektlegger sammenhengen mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som bidrar til helse og sykdom.

Jeg jobber mest med nakke og hodepine, skulder og øvre del av rygg, og fot. Jeg følger opptrening før og etter operasjoner, samt utfører nålebehandling, spesifikke tape-metoder, trykkbølgemetoder samt manuelle behandlingsmetoder.

Jeg har stor erfaring innenfor trening og setter opp treningsprogrammer til de som har skader eller andre funksjonsbegrensninger.